Матеріали V Міжнародної релігієзнавчої школи «ВАЙШНАВСЬКА ТРАДИЦІЯ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ»

 ПРОГРАМА V Міжнародної релігієзнавчої школи 

«ВАЙШНАВСЬКА ТРАДИЦІЯ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ»

 17-27 серпня 2016 року

ДніпроКиїв

 17 серпня 2015 (середа)

Вітальне слово:

 Окороков Віктор Броніславович – д. філос. н., завідувач кафедри філософії Національного університету імені Олеся Гончара.

Смицький Євген Іванович – спеціаліст з релігієзнавства, викладач вайшнавського навчального центру «Новий Маяпур», керівник Школи.

Презентація збірки матеріалів IV та V Міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» 2014-2015 років.

 

Доповідачі:

Завгородній Юрій Юрійович – д. філос. н., науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. «Ведійські тексти від найвужчого до найширшого розуміння. Деякі роздуми».

Секундант Сергій Григорович – д. філос. н., доцент, завідувач кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. «Бгактіведанта Свамі та жива вічна дгарма».

Окороков Віктор Броніславович – д. філос. н., професор кафедри філософії Національного університету імені Олеся Гончара. «Учення Прабхупади в сучасному глобальному світі».

Коротков Сергій Миколайович (Сарваг`я даса брахмачарі) – випускник «Бхаратійа-санскрита-самстхана», «Двітія-дікша» та «Шрімад-бгагавата-відьяпітхам», «Бгагавата-шастрі».з бхаджана «Маркіне Бгагавата Дхарма» Шріли Прабгупади та висновки книг ачар’їв», Білорусь.

Смицький Євген Іванович – спеціаліст з релігієзнавства, викладач вайшнавського навчального центру «Новий Маяпур». «Розуміння ведичної культури та його місце в ученні Бгактіведанти Свамі Прабхупади».

18 серпня 2016 (четвер)

 – Вітальне слово: Према Раса даса адгікарі – керівника навчального вайшнавського центру «Новий Маяпур». «Проект розбудови навчального центру».

Святкова лекція: Сарваг’я даса брахмачарівипускник “Бхаратійа-санскрита-самстхана”,“Двітія-дікша” та “Шрімад-бгагавата-відьяпітхам”,“Бгагавата-шастрі”. “Унікальність трансцендентного тіла Бгагавана у «Бгагавата-пурані» на основі «Бгагават-сандарбги» Дживи Госвамі”.

Секундант Сергій Григорович – д. філос. н., доцент, завідувач кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова.

Романенко Олександр Валерійович – магістр філософії та психології. «Етична проблематика «Ішопанішади».

Романов Олександр Анатолійович – аспірант кафедри філософії та основ гуманітарного знання Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова. «Онтологія переживань у «Бгагавад-гіті» та ведичній традиції».

 

19 серпня 2016 ( п’ятниця)

 

Лекція: Сарваг’я даса брахмачарівипускник “Бхаратійа-санскрита-самстхана”,“Двітія-дікша” та “Шрімад-бгагавата-відьяпітхам”,“Бгагавата-шастрі”. “Унікальність трансцендентного тіла Бгагавана у «Бгагавата-пурані» на основі «Бгагават-сандарбги» Дживи Госвамі”.

Смицький Євген Іванович – спеціаліст з релігієзнавства, викладач вайшнавського навчального центру «Новий Маяпур». «Життя Бгактіведанти й питання агіографії». Присвячується 51-ій річниці відбуття Бгактіведанти Свамі до США.

 

Факультатив із санскриту: Сарваг’я даса брахмачарівипускник “Бхаратійа-санскрита-самстхана”,“Двітія-дікша” та “Шрімад-бгагавата-відьяпітхам”,“Бгагавата-шастрі”.

Бібік Олександра Миколаївна – магістрант кафедри філософії ДГТУ «ДонНТУ» (м. Красноармійськ). «Роль Бгану Свамі в становленні японської громади МТСК».

 

20 серпня 2016 (субота)

 

Завгородній Юрій Юрійович – д. філос. н., науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. «Вступ до теології (першої філософії) Дживи Ґосвамі».

Секундант Сергій Григорович – д. філос. н., доцент, завідувач кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова.

Вініченко Богдан Олександрович аспірант кафедри культури філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка «Шабда як прояв Брахмана у вайшнавській традиції (Теологія вайшнавізму)».

Руденко Світлана Миколаївна к. філол. н., професор кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі. «Презентація першої частини перекладу праці Раві М. Ґупта «Чайтанья вайшнава Веданта Дживи Ґосвамі: коли знання зустрічає відданість». Лондон: Роутледж, 2007»: особливості перекладу українською».

21 серпня 2016 (неділя)

 Капранов Сергій Віталійович – к. філос. н, науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. «З історії вайшнавських храмів V-XVI ст. (за матеріалами подорожі)».

Окороков Віктор Броніславович – д. філос. н., професор, завідувач кафедри філософії Національного університету імені Олеся Гончара. «Антропологія свідомості та часу. Змінений стан свідомості та часу в західноєвропейській та східній традиціях».

Секундант Сергій Григоровичд. філос. н., доцент, завідувач кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова.

–  Любарська Олена Олегівна – аспірантка кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. «Дхьяна-йога в коментарях Його Божественної милості Бгактіведанти Свамі Прабгупади й Гуруджі Шри Шайлендри Шарми».

22 серпня 2016 (понеділок)

Карпицький Микола Миколайович – д. філос. н., професор кафедри історико-філософських дисциплін Луганського національного аграрного університету. «Екзистенційний сенс практики вайшнавізму Чайтаньї».

Факультатив з санскриту: Сарваг’я даса брахмачарівипускник «Бхаратійа-санскрита-самстхана», «Двітія-дікша» та «Шрімад-бгагавата-відьяпітхам», «Бгагавата-шастрі».

 

23 серпня 2016 (вівторок)

Базик Дмитро Васильович – к. філос. н., учений секретар Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, науковий співробітник відділу історії релігії та практичного релігієзнавства. «Поняття “наука” в розумінні та тлумаченні А.Ч. Бхактіведанти Свамі Прабгупади».

Добродум Ольга Вікторівна – д. філос. н., професор кафедри філософії Київського національного університету культури та мистецтв. «Індуїзм і постмодернізм».

Філь Юлія Сергіївна – молодший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. «Індійська громада ISKCON очима української вайшнавської діаспори в Індії».

 

25 серпня 2016 (четвер)

Лекція: Бріджабасі даса адгікарі – перекладач, санскритолог, викладач КДАСК. «Концепція особистісного бгакті в Бгаґавад-ґіті».

 

26 серпня 2016 (п’ятниця)

Лекція: Ач’юта Прія даса адгікарі – представник керуючої ради «Міжнародного товариства свідомості Крішни в Україні та Молдові». «Чотири сампрадаї вайшнавізму:огляд».

 

– лекція  учня Шріли Прабхупади: Й. М. Харі Шаурі Прабху,

 

27 серпня 2016 (субота)

10:30 – 14:00 – Продовження роботи круглого  столу: «Міжнародне товариство свідомості Крішни як представник традиційної ведичної культури в сучасному світі. Присвячується 50-літньому ювілею заснування Товариства та 120-річчю з дня народження Бгактіведанти Свамі Прабхупади – ачар΄ї-засновника Товариства».

 

Місце проведення: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, вул. Трьохсвятительська, 4. Зал засідання Вченої ради (3-й поверх).

 

Вітальне слово:

 

Колодний Анатолій Миколайович – д. філос. н., професор, заступник директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, керівник Відділення релігієзнавства, президент Української асоціації релігіє знавців.

Бондаренко Віктор Дмитрович – д. філос. н., професор, завідувач кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

 

Смицький Євген Іванович – спеціаліст з релігієзнавства, викладач вайшнавського навчального центру «Новий Маяпур», керівник Школи.

Доповідачі:

 

Чумаченко Артем Єрікович (Ач’юта Прія даса адгікарі) – представник керуючої ради «Міжнародного товариства свідомості Крішни в Україні та Молдові «Система піклування про відданих та наставництво в Міжнародному товаристві свідомості Крішни в Україні». Презентація книги «Бхаката-сева. Побудова общини на основі піклування про відданих».

Філіпович Людмила Олександрівна – д. філос. н., професор, зав. відділом історії релігії та практичного релігієзнавства. «Міжнародне товариство свідомості Крішни в духовній культурі України».

Капранов Сергій Вітальович – к. філос. н., наук. співробітник Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (г. Київ). «Індуїзм як світова релігія та місце Бгактіведанти Свамі Прабгупади в її історії».

Перун Костянтин Любомирович (Бріджабасі даса адгікарі) – перекладач, санскритолог, викладач КДАСК «Деякі джерела коментарів Бгактіведанти Свамі Прабгупади до Бгаґавад-ґіти».

Довбня Катерина Валеріївна – к. пед. н., доцент кафедри Близького та Середнього Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Традиція перекладів та специфіка коментарів Бхактіведанти».

Базик Дмитро Васильович – к. філос. н., учений секретар Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, науковий співробітник відділу історії релігії та практичного релігієзнавства. «Поняття «наука» в розумінні та тлумаченні А.Ч. Бхактіведанти Свамі Прабгупади».

Халіков Руслан Халікович – к. філос. н., президент МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців». «Шріла Прабхупада як успішний традиціоналіст».

Вручення сертифікатів учасникам Школи.

Раві М. Гупта – Раві М. Гупта – д. філос. н., професор кафедри релігієзнавства Чарльз Ред університету, керівник релігієзнавчої програми в Юта університеті, США. Отримав ступінь доктора у Оксфордському університеті. Постійний член Оксфордського центру індологічних досліджень та екс-президент Товариства індо-християнських досліджень. «Від Бенгалії до Бостону: історичні засади руху Харе Крішна».

 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s